Ceník

Překlady

z/do   (v Kč)

češtiny

ruštiny

němčiny

angličtiny

češtiny

-

349

349

349

ruštiny

349

-

549

549

němčiny

349

549

-

549

angličtiny

349

549

549

-

francouzštiny

349

549

549

549

  • Ceny jsou uvedeny za 1 normostranu cílového textu, tedy 30 řádků po 60 úhozech (1800 znaků s mezerami).
  • Bez účtování příplatků za odbornost či práci o víkendech.
  • Standardní objem práce je 6 normostránek/ den. Při vyšším počtu normostránek za den příplatek ve výši 10-30%.
  • U francouzštiny pouze překlad do češtiny nebo jiného jazyka
  • U zakázky v Tradosu poměrná cena podle zaslané paměti a počtu opakování.

Výuka

  • Základní sazba 349,- Kč/45 minut (skupina 1-3 žáků) + vedlejší výdaje (doprava, nocleh, stravné atd.).
  • Z časových důvodů vyučuji pouze v omezené míře.

Tlumočení

  • Základní sazba 500,- Kč/60 minut + vedlejší výdaje (doprava, nocleh, stravné atd.).
  • Z časových důvodů tlumočím pouze v omezené míře.