Hlavní stránka

Dobrý den, vítám Vás na svých webových stránkách nabízejících překlady, výuku a tlumočení zejména z/do češtiny, němčiny, angličtiny, ruštiny.

Po sametové revoluci, kdy zmizela železná opona a všichni chtěli cestovat a učit se cizí jazyky, byl kvalifikovaných překladatelů, učitelů cizích jazyků a tlumočníků obrovský nedostatek. Člověk by řekl, že dnes, téměř čtvrt století nato, bude situace jiná. Pedagogické a filozofické fakulty produkují spoustu nových absolventů v těchto oborech. Zdánlivě je na trhu přetlak překladatelů a tlumočníků, tedy obrovská konkurence, ale opak je pravdou. Denně se setkávám s produkty odborníků i „odborníků“, kteří překládají z nejrůznějších důvodů sice za levný peníz, ale špatně, nebo přinejmenším nepřesně, s učiteli, kteří sice učí, ale nenaučí.

Stává se, že ten, kdo ovládá perfektně školský jazyk a gramatiku, naráží na problémy v mluvené řeči a odborné terminologii, kterou nemůže logicky znát. Naopak odborník, který se dobře domluví v cizím jazyce ve svém oboru, často není schopný sepsat v cizím jazyce souvislý text, a když, tak plný gramatických chyb. A předat své perfektní znalosti žákům, to taky každý neumí.

Je tak velice obtížné při brouzdáním internetem najít toho správného překladatele, který Vám přeloží text kvalitně, gramaticky správně, se správnou odbornou terminologií, prostě na profesionální úrovni. A potřebujete-li překlad z nebo do více cizích jazyků, je to příslovečné hledání jehly v kupce sena.

Nabízím řešení – v dalších záložkách si můžete přečíst něco o mně i o službách, které poskytuji. Nabízím zejména kvalitní profesionální překlady v několika jazycích a mnoha oborech. Překládám sama, nejsem prostředníkem. V omezené míře nabízím i tlumočení a výuku. O kvalitě mé práce svědčí to, že se ke mně vrací spokojení zákazníci a nikoli reklamované zakázky. Proto neváhejte a obraťte se na mne s důvěrou. Věřím, že rozsah, termín i cenu zakázky dohodneme k oboustranné spokojenosti.

Těším se na naši spolupráci.

Vaše Lenka Blažková